Alles stroomt, niets blijft

Training is de uitdaging om onszelf steeds te blijven vernieuwen.
De trainingen die ik aanbied stelt professionals in staat om effectiever te werken.
Een krachtiger verhaal, verdieping in contact, effectievere communicatie en geïnspireerd aan het werk zijn.

Hieronder een overzicht van de trainingen die ik aanbied. Bij vragen of wanneer u wilt boeken kunt u via contact reageren.

Storytelling voor leiders

De training Storytelling voor leiders geeft zicht op het verhaal van jouw leiderschap. Het leert je de kunst om mensen te raken en te inspireren. Het vergroot de impact van je boodschap aan medewerkers. Het geeft een sterke verbindende metafoor in teams en organisaties.

De training Storytelling voor leiders bestaat uit twee delen:

1) Het verhaal als spiegel. Hierin wordt aan de hand van een bijzonder verhaal (de meta narratief) gereflecteerd op het eigen leiderschapsverhaal en het vertellen daarvan.

2) Storytelling als instrument. Hierin gaan we aan het werk met de kunst om een verhaal te herkennen en anderen te raken met je eigen verhaal in het kader van je leiderschap.

Meer informatie

Wat heb ik aan storytelling voor mijn leiderschap?

Voor de leidinggevenden van deze tijd is kennis van modellen en het “uitrollen” van nieuwe structuren voor succes niet voldoende. De uitdaging is om een taal te spreken die iedereen onmiddellijk begrijpt. Op die manier koppel je wat je doet aan wie je bent. Wij zijn ons verhaal. Dat wordt door iedereen herkend en daarmee maak je als leider het verschil.

Hoe gebruik ik storytelling in mijn dagelijks werk?

Het begint met luisteren en herkennen van de verhalen van de mensen met wie je werkt en leeft. Dat is het startpunt. Van daaruit kun je inspireren en binden met jouw verhaal. Geen presentatietechniek maar de kunst het juiste verhaal op het juiste moment te vertellen.

Hoe krijg ik onze mensen verbonden met het verhaal van ons bedrijf?

Hoe verbind ik onze mensen met onze kernwaarden?

Hoe krijg en commitment op de nieuwe strategie. Ook in moeilijke tijden?

Deze vragen leven in voor veel leiders. De ervaring leert dat het werken met verhalen een krachtige manier is om mensen te verbinden aan een doel zodra ze geraakt worden. Het is het de kunst om eigen ervaringen als verhaal te vertellen en te gebruiken in het uitoefenen van je leiderschap .

Duur: 2 dagen plus 1 terugkom dagdeel.
(niet aaneengesloten)

Aantal deelnemers: Max 12

Storytelling in Organisaties

Een krachtige impuls in verandertrajecten.

Succes in een organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het verhaal dat gedeeld wordt door alle betrokkenen.

Waarom werken met verhalen in organisaties?

Storytelling in organisaties is een manier om het verhaal van de organisatie in beeld te krijgen en te houden.

Een verhaal geeft een gemeenschappelijke metafoor die het omgaan met veranderingen makkelijker maakt.

Een verhaal geeft betekenis en zin. Dat bindt de mensen in een organisatie. Daar kan geen beleidsnota tegenop.

Meer informatie

Wat wij doen

We werken samen aan een kloppend en krachtig organisatieverhaal dat door iedereen gedeeld kan worden.

Wij zorgen op zowel team- als individueel niveau voor een setting waarin mensen zich veilig en vertrouwd voelen om met hun eigen verhaal en dat van anderen aan het werk te gaan, door:

  •  Voor te doen hoe je zicht krijgt op je eigen verhaal
  •  Mee te doen in het delen van je eigen verhaal in het proces van verbinding en samenwerking
  •  Medewerkers zelf effectief te laten zijn in het werken met hun verhaal.

Om tot deze setting te komen, besteden wij aandacht aan een zorgvuldige opbouw van ruimte en tijd. Daarbij hanteren wij het spreken volgens de dialogische principes: bereidheid om open te spreken en open te luisteren.

Hoe het werkt

Het verhaal werkt als:

  •  Een kompas. Waar sta ik (staan wij) in het grotere geheel, in een veranderproces?
  •  Een spiegel voor drijfveren en waarden,  doelen en acties;
  •  De verbindende schakel tussen individuele verhalen en het gemeenschappelijke organisatieverhaal.

Toepassingsgebieden van storytelling

Fusietrajecten

Waar twee of meer bedrijven samengaan, dienen werelden met elkaar te worden verenigd. In zo’n traject is het zinvol oog en oor te hebben voor de verschillende normen, waarden en tradities die in de verschillende bedrijfsculturen heersen. Door deze verschillen in beeld en woord tot leven te brengen voor alle medewerkers, kan er een gemeenschappelijk nieuw verhaal de basis worden voor samenwerking.

Teambuildingsessies
Een sterk team wordt onder andere gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Betrokkenheid op elkaar wordt versterkt als je elkaars verhaal kent. Wat kenmerkt je collega’s, waar staan zij voor en waar vul je elkaar aan? Storytelling in een dialogische setting draagt hierin bij aan het opbouwen van vertrouwen, betrokkenheid en succes.

Visie – en Strategievorming
Ervaren leiders herken je aan hun verhaal: hun verhalen wijzen de weg. Als je aandacht besteedt aan het reflecteren op je eigen ervaringen en visie en je weet dat als leider te vertalen naar een inspirerend verhaal, dan kunnen mensen je ook volgen. Dan dient het verhaal als kompas.

De kracht van onze organisatie komt voort uit de wil ons verhaal met elkaar te delen