“Storytelling is een manier om je bezieling als persoon uit te dragen in wat je doet en te delen met de mensen met wie je leeft en werkt. Daar ontstaat een gemeenschappelijke verbinding en een collectieve kracht”.

Inmiddels heb ik deze manier van werken bij uiteenlopende groepen en instanties toegepast. Onder andere met ‘De Alchemist’. Klik hier om een filmpje te bekijken waarin mensen spreken over hun ervaring met deze methode.

Mijn fascinatie voor het werken met verhalen

Tijdens mij studie aan de I.U.L. bij prof. H. Van Praag ben ik voor het eerst echt bevlogen geraakt voor het werken met verhalen. Ongemerkt waren verhalen in de colleges, bijna het belangrijkste voertuig van informatieoverdracht.

In mijn werk als dramatherapeut, als trainer en coach en als acteur bij Theater Draad blijken verhalen een heel belangrijke bron van leren en communiceren te zijn. Daarmee wil ik een bijdrage leveren aan bezieling.

Een aantal mensen op het gebied van storytelling hebben mij geïnspireerd. Dit  zijn onder anderen:

Peter van der Linden
Henk Hofman
Alida Gersie
Marcel van der Pol
Wiebe Veenbaas
Dr. Paul de Blot

Wilt u meer informatie over trainingen storytelling klik hier.

Toepassingsgebieden van storytelling

Storytelling kan een krachtige impuls zijn in:

Fusietrajecten

Waar twee of meer bedrijven samengaan, dienen werelden/culturen met elkaar te worden verenigd. In zo’n traject is het zinvol oog en oor te hebben voor de verschillende waarden, normen, en tradities, Kortom wat er leeft in de verschillende bedrijfsculturen. Door deze verschillen in beeld en woord tot leven te brengen voor alle medewerkers, kan er een gemeenschappelijk nieuw verhaal de basis worden voor samenwerking.

Teambuildingsessies

Een sterk team wordt onder andere gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Betrokkenheid op elkaar wordt versterkt als je elkaars verhaal kent. Wat kenmerkt je collega’s, waar staan zij voor en waar vul je elkaar aan?  Storytelling in een dialogische setting draagt hierin bij aan het opbouwen van vertrouwen, betrokkenheid en succes. Klik hier voor meer info.

Visie – en Strategievorming

Ervaren leiders herken je aan hun verhaal: hun verhalen wijzen de weg. Als je aandacht besteedt aan het reflecteren op je eigen ervaringen en dromen en je weet dat als leider te vertalen naar een inspirerend verhaal in je organisatie, dan kunnen mensen je ook volgen. Dan dient het verhaal als kompas, zowel persoonlijk als in de organisatie. Van daaruit gaat visie leven krijgt strategie een gemeenschappelijke basis. Klik hier voor meer info.

Speciale Gelegenheden

“Wij willen iets bijzonders bij de doop van ons kind”
“Onze collega neemt afscheid omdat hij ongeneeslijk ziek is”
“Op onze trouwerij willen we een bijzonder verhaal”
“We willen de opening van ons bedrijf doen met een verhaal”
“Nu ik 50 wordt wil ik iets bijzonders delen met mijn beste vrienden”

Deze en gelijksoortige vragen zijn in toenemende mate op mijn weg gekomen en ik voel mij iedere keer weer vereerd met de vraag om bij bijzondere gelegenheden een verhaal te komen vertellen.

De verhalen die ik vertel komen uit de wijsheid tradities van over de hele wereld. Ze roepen ons op te bezielen en geven ons zin.