Coaching

Het doel van de coaching die ik aanbied is in algemene zin, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De coaching is gericht op een ontwikkelvraag. Uw vraag wordt gekoppeld aan een concreet doel. De vragen kunnen gaan over: loopbaanontwikkeling; stagnatie in het werk; balans werk en privé.

Voor wie?
Managers/ leidinggevenden. Professionals, zowel de young professionals als diegenen die in het midden van hun carrière staan.

  • Een heldere vraagstelling
  • Het formuleren en stellen van gewenste doelen
  • Inzicht in belemmeringen en mogelijkheden in je eigen verhaal
  • Belemmerende factoren onder ogen zien en doorwerken
  • Actie op je doelen vanuit je natuurlijke kracht.

Individuele coaching

Ontmoeting is de basis van mijn coaching.
In coaching maak ik gebruik van diverse methodieken en instrumenten, waaronder voornamelijk:

  • Strategisch coachen. Hiermee houden we een heldere en doelgericht structuur in de coaching.
  • Begeleid toneel. Theater als laboratorium voor het leven.
  • Storytelling. Plaatst de ontwikkelmomenten uit de coaching in de lijn van je levensverhaal.
  • Voice Dialogue. Deze werkwijze verbindt je kwaliteiten aan de verschillende “ikken” waaruit wij bestaan.

Over Marius Gosschalk

De ontmoeting is de basis van mijn coaching. Vanuit mijn achtergrond als dramatherapeut en docent, maar ook vanuit mijn passie voor theater en storytelling komt steeds het verhaal als kern naar voren. Het lijkt wel of ieder mens een reiziger is in zijn eigen verhaal. In ontmoeting ligt de mogelijkheid om nieuw zicht te krijgen op je eigen verhaal.

Bij Prof H van Praag studeerde ik 4 jaar pedagogiek / levensbeschouwing  aan de I.U.L. en studeerde af als Dramatherapeut bij Middeloo in Amersfoort. Aanvullende deed ik de leergang Voice Dialogue bij Arc en Ciel (Lietje Perisonius), de leergang Begeleid Toneel, de opleiding Spiritueel helper bij Uroboros (Conny Fransen en Hilje de Meester.) en de basisopleiding Strategisch coachen bij Regi Melcherts van SCG. Ik ben gecertificeerd voor de AEM-cube meting. Werken met verhalen (Wiebe Veenbaas) Phoenix opleidingen.